utorak, 16. srpnja 2013.

REIKI - ZIVOTNA UNIVERZALNA ENERGIJAPojam Reiki upotrebljava se u Japanu za opisivanje svih načina isceljivanja u kojima se koristi Energija životne Sile, ili životna Energija. Kada govorimo o Reikiju, mislimo na posebnu vrstu isceljiteljskog rada: na Usui Shiki Ryoho, Usuijev sistem prirodnog iscelivanja. 
Naziv Reiki na japanskom Univerzalna životna Energija upotrebljava se danas u različitim značenjima. Reiki je ime za Univerzalnu životnu Energiju koja teče oko nas i u nama, Reiki označava sposobnost kanalisanja Univerzalne životne Energije, a Reikijem takođe nazivamo i oblik i metodu prenošenja i primene ove sposobnosti. Sposobnost aktiviranja Univerzalne životne Energije pobuđuje učitelj Reikija takozvanom inicijacijom. O načinu primene energije učenici se najčešće obučavaju na seminarima. 
Reiki budi i jača sve ono što već postoji kao osnova. Reiki nam otvara vrata ka našim nadarenostima. Tako nekoga može učiniti isceliteljem, a nekog drugog odvesti na put meditacije, otvara nove stvaralačke horizonte onima koji kreativno rade. Moć unutrašnjeg iscelivanja našeg tela takođe je jedna od prirodnih sposobnosti koju poseduje svaki čovek.
Svaki čovek, svako živo biće raspolaže tom Univerzalnom životnom Energijom. Mi je imamo od rođenja. Inicijacijom u Reiki dobijamo pojačan i svesniji pristup tom izvoru života.
Inicijacija u Reiki ne čini, nekog nužno velikim isceliteljem, ili bićem punim svetla, ako to i onako nije korak na njegovom duhovnom putu. Reiki jednostavno pomaže da na svetlost dana izađe ono najbolje, Reiki povećava postojeće sposobnosti i ukazuje na one delove života koji još nisu integrirani.
Reiki nije nikakva tajanstvena sila kojoj smo izloženi bez vlastite volje. Naprotiv, onome ko Reiki ne primenjuje, ne događa se baš ništa; ne uzimajući u obzir proces unutrašnjeg pročišćavanja i oslobađanja od toksina izazvanih pročišćavanjem kanala.
Za prenošenje (inicijaciju) Reikija primatelj ne mora ništa učiniti, jedino treba biti iznutra otvoren i mirno sedeti. Prenošenje, usklađivanje, inicijacija, bez obzira na to kako se ovaj postupak nazivao u različitim Reiki krugovima, događa se jednostavno dok učitelj Reikia izvodi određeni proces.
Kada inicijaciju izvode stručni učitelj Reikija služeći se pri tom tradicionalnim pristupom, simvolima i mantrama, ne može se dogoditi nikakva neuspela inicijacija, jer nije učitelj Reikija onaj koji inicira. On samo uspostavlja vezu sa izvorom Univerzalne životne Energije, i služi kao energetski kanal. Sve ostalo će biti upravljano odozgo.

Kada je inicijacija jednom izvršena ostaje sposobnost kanalisanja Reikija za ceo život.

Svaki čovek dobija inicijacijom sledeća svojstva i sposobnosti:
1.    Postaje kanal za Reiki. Polaganjem ruku može preko sebe slati Reiki primaocu u svako doba ili Reiki davati sam sebi.
2.    Povećava mu se osetljivost za suptilnije energije. Posebno u rukama vremenom opaža nove osećaje.
3.    Kroz Reiki kanal kanališe se samo Univerzalna životna Energija. Na primaoca ne prelazi osobna energija davaoca (reikiste) niti se osobi iniciranoj u Reiki uzima osobna (lična) energija. Stoga ova zaštita onemogućuje da na primaoca utiče nesvesna disharmonična struktura.
4.    Zaštićen je od uticaja disharmoničnih energija primaoca. Ovo svojstvo iniciranih u Reiki onemogućuje da se disharmonične strukture primaoca Reikijem prenesu na njih.

Ove četiri temeljne sposobnosti ili svojstva zadobijena Reikijem jednaka su za sve. Telesni i duhovni učinci inicijacije očitavaju se kod svakoga na drugačiji način. Sama inicijacija je za svakoga koji prima posve ličan događaj unutarnjeg rasta. Svako biće doživljava ga na svoj, potpuno lični, način.
Reiki će pospešiti razvoj prema ljubavi, istini, miru (oslobađanjem od strahova), poverenju i spoznaji. Jedino se srcem ispravno vidi.
Reiki nam može pomoći da ponovo nađemo put do celine i zdravlja. Zato je Reiki isceliteljska metoda u najširem smislu. Kod Reikija se ni na koji način ne radi o bilo kom obliku spiritizma. Reiki takođe nema ništa sa okultizmom, hipnozom ili bilo kojom psihičkom ehnikom. Kad daješ Reiki, ne postaješ čarobnjak. Tretman Reikijem jednostavno je upotreba Univerzalne životne Energije. Reiki, takođe, ne zahteva neku posebnu veru ili bilo koju religiju. Reiki sa istim uspehom koriste ljudi mnogih religija, slobodni mislioci, kao i pristalice najrazličitijih filozofskih smerova. 
Učitelji Reikija iz “Garuda Centara” raspolažu znanjem u inicijacje u više svetski priznatih škola Reikija kao što su: 
·    Usui Shiki Ryoho, school William Randa 
·    Karuna Reiki, school William Randa
·    Japanese traditional Reiki, school Dave Kinga
·    Gendai Reiki Ho Shihan, school Hiroši Doia
·    Treshold Reiki, school Rick Rivald
·    Tera-Mai Reiki Seichim, school Ketlin Milner
·    RAI Reiki, school F.E.Eckard Strohm
·    Arolo I i II, school F.E.Eckard Strohm
·    Usui Shiki Ryoho & Seichim Reiki, school Martin Lee 
·    Vortex Reiki, school Mochizuki Toshitaka
    

Nema komentara:

Objavi komentar